*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak Zlín
Znak Zlín

Zlín

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 – "ZLÍN 2020" (2013)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Krajské statutární město Zlín
Datum schválení
13.12.2012
Doba platnosti
2013 - 2020
Popis dokumentu
Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 – Zlín 2020 je vrcholným strategickým dokumentem řešícím problematiku rozvoje města Zlína ve všech jeho aspektech, a to v rámci dlouhodobého časového horizontu 2013 – 2020. show
Implementace
Implementace dokumentu bude řízena magistrátem města. V dokumentu dále nespecifikováno.
Výchozí legislativa
Rozhodnutí města Zlína.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno dne 13. prosince 2012 usnesením Zastupitelstva města Zlína č. 9/16Z/2012.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno
*