*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuVládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020
[VS RŽM ČR 2014-2020]
Název dokumentu anglickyGovernment Strategy for Equality of Women and Men in the Czech Republic for 2014 – 2020
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOdbor lidských práv a ochrany menšin
Datum schválení12.11.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Základním posláním Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 (dále jen "Strategie") je formulovat celkový rámec pro opatření veřejné správy, který by přispíval k dosažení rovnosti žen a mužů v ČR. show
Implementace
Strategie je primárně implementována prostřednictvím plnění Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Jedná se o vládní materiál aktualizovaný od roku 1998 každoročně vládou ČR, který obsahuje sadu opatření pro jednotlivé resorty a další relevantní aktéry show
Výchozí legislativaUsnesení vlády ČR ze dne 15. května 2013 č. 348 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
931 / 2014
Usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 931
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně ročně neuvedeno
*