*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Government Strategy for Equality of Women and Men in the Czech Republic for 2014 – 2020
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor lidských práv a ochrany menšin
Datum schválení
12.11.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Základním posláním Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 (dále jen "Strategie") je formulovat celkový rámec pro opatření veřejné správy, který by přispíval k dosažení rovnosti žen a mužů v ČR. show
Implementace
Strategie je primárně implementována prostřednictvím plnění Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR ze dne 15. května 2013 č. 348 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
931 / 2014
Usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 931
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně ročně neuvedeno
*