*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Vládní koncepce boje s korupcí 2015-2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuVládní koncepce boje s korupcí 2015-2017
[VK BK ČR 2015-2017]
Název dokumentu anglickyGovernment Anti-Corruption Conception 2015-2017
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOddělení boje s korupcí (OKK)/Odbor hodnocení dopadů regulace (OHR)
Datum schválení15.12.2014
Doba platnosti2015 - 2017
Popis dokumentu
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 je předkládána v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen koncepční dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni a spočívá rovněž na platných mezinárodních závazcích České republiky. show
Implementace
Vládní koncepce je implementována jednoletými akčními plány boje s korupcí. Tyto plány konkretizují prioritní oblasti uvedené ve Vládní koncepci a materiál dále rozvíjejí.
Na VK BK ČR 2015-2017 navazuje implementační dokumentAkční plán boje s korupcí na rok 2015
Akční plán boje s korupcí na rok 2016
Akční plán boje s korupcí na rok 2017
Výchozí legislativaČR se zavázala vytvářet strategie a preventivní opatření proti korupci (články 5 a 6 Úmluvy OSN proti korupci).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1057 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno

Novější

*