*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategie romské integrace v ČR do roku 2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie romské integrace v ČR do roku 2020
[SRI ČR 2020]
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady
Datum schválení23.2.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Cílem strategie je zvrátit do roku 2020 negativní trendy ve vývoji situace Romů v ČR zejména ve vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a v oblasti sociální; nastartovat a urychlit pozitivní změny a dosáhnout pokroku při odstraňování neodůvodněných a nepřijatelných rozdílů mezi podstatnou částí Romů a show
Implementace
Strategie je připravena na období do 31.12.2020. Z tohoto nastavení vychází plán realizace aktivit. U opatření a aktivit, která budou financována z ESI fondů, je však nutné počítat s případnými přesahy za rok 2020. U jednotlivých opatření jsou v rámci Strategie vždy uváděni gestoři a termíny plnění. show
Výchozí legislativaUsnesení vlády ze dne 21. prosince 2009 č. 1572, kterým byla vládou přijata Koncepce romské integrace na období 2010 - 2013

Doporučení Rady ze dne 9. prosince 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
127 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 1x ročně neuvedeno

Archiv

*