*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015
[SBSV ČR 2011-2015]
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciÚřad vlády ČR
Datum schválení21.9.2011
Doba platnosti2011 - 2015
Popis dokumentu
Dokument zahrnuje 72 konkrétních opatření v oblasti bezpečnosti, bydlení, vzdělávání, sociálních služeb a rodiny, zaměstnanosti a dávkových systémů a sociálního podnikání,jejichž realizace přispěje k řešení sociálního vyloučení a scoiálně vyloučených lokalit. show
Implementace
Usnesním vlády č. 699 z roku 2011 byla pověřena zmocněnkyně vlády pro lidská práva v součinnosti s Agenturou pro sociální začleňování monitorovat implementaci jednotlivých opatření a předložit vládě do 31. 12. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
699 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná

Novější

*