*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Úřad vlády ČR
Datum schválení
21.9.2011
Doba platnosti
2011 - 2015
Popis dokumentu
Dokument zahrnuje 72 konkrétních opatření v oblasti bezpečnosti, bydlení, vzdělávání, sociálních služeb a rodiny, zaměstnanosti a dávkových systémů a sociálního podnikání,jejichž realizace přispěje k řešení sociálního vyloučení a scoiálně vyloučených lokalit. show
Implementace
Usnesním vlády č. 699 z roku 2011 byla pověřena zmocněnkyně vlády pro lidská práva v součinnosti s Agenturou pro sociální začleňování monitorovat implementaci jednotlivých opatření a předložit vládě do 31. 12. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
699 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
*