*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 [akt. 2018]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 [akt. 2018]
[NPPRP ČR 2015-2020 akt.2018]
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciSekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, ÚV
Datum schválení25.5.2015
Poslední aktualizace2018
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Základním cílem a účelem NPPRP 2015-2020 je navázat na doposud realizovanou státní politiku v této oblasti, pokračovat v prosazování a podpoře integrace osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. show
Implementace
Odpovědnost za implementaci nesou resorty a instituce, kterým je uloženo plnění jednotlivých opatření.
Výchozí legislativaUsnesení vlády ČR ze dne 14. července 2014 č. 567 ke Zprávě o plnění Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 za rok 2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
385 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuDne 11. září 2017 byla schválena Zpráva o plnění opatření NPPRP ČR 2015–2020. Zpráva je včetně usnesení vložena do přílohy k dokumentu v archivu, verze 2015. Změny opatření jsou promítnuty do základního dokumentu ke stažení, verze 2018.

Dne 31. července 2018 byla schválena Zpráva o plnění opatření NPPRP ČR 2015–2020 za rok 2017. Zpráva je včetně usnesení vložena do přílohy k dokumentu v archivu, verze 2015. Změny opatření jsou promítnuty do základního dokumentu ke stažení, verze 2018.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 1x ročně neuvedeno

Archiv

*