*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

i
tisk

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015–2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, ÚV
Datum schválení
25.5.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Základním cílem a účelem NPPRP 2015-2020 je navázat na doposud realizovanou státní politiku v této oblasti, pokračovat v prosazování a podpoře integrace osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. show
Implementace
Odpovědnost za implementaci nesou resorty a instituce, kterým je uloženo plnění jednotlivých opatření.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR ze dne 14. července 2014 č. 567 ke Zprávě o plnění Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 za rok 2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
385 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
11. září 2017 byla schválena Zpráva o plnění opatření NPPRP ČR 2015–2020. Zpráva je včetně usnesení vložena do přílohy k dokumentu. Změny opatření jsou promítnuty do základního dokumentu ke stažení.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 1x ročně neuvedeno
*