*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor lidských práv a ochrany menšin (OLP)
Datum schválení
9.9.2019
Doba platnosti
2020 - 2020
Popis dokumentu
Dokument sumarizující finanční toky na úrovni státního rozpočtu pro nestátní neziskové organizace (NNO) působících v mnoha oblastech na celostátní, regionální i lokální úrovni. show
Implementace
Materiál poskytuje ucelený přehled dotačních programů v rámci státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2020. Úkolem materiálu není hodnotit účelnost a hospodárnost jednotlivých dotačních programů, to je v odpovědnosti jednotlivých resortů. show
SDP NNO ČR 2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ze dne 17. října 2018 č. 668 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019

Zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění, zákony o státním rozpočtu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
639 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Již od roku 2000 stanovuje vláda každoročně na návrh předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na následující rozpočtové období.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano Ročně neuvedeno
*