*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2016-2018 v oblasti nelegálních návykových látek

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2016-2018 v oblasti nelegálních návykových látek
[AP2 NSPDP ČR 2016-2018]
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOdbor protidrogové politiky (OPK)
Datum schválení22.6.2016
Doba platnosti2016 - 2018
Popis dokumentu
Akční plán je nástrojem realizace strategie 2010–2018. Účelem je detailně rozpracovat plánované postupy pro naplňování cílů strategie a definovat opatření v klíčových technicko-organizačních oblastech. show
Implementace
Celkem 102 aktivit v 7 oblastech: 1. Specifická primární prevence užívání návykových látek 2. Léčba a sociální začleňování uživatelů návykových látek 3. Snižování rizik 4. Snižování dostupnosti nelegálních drog 5. Koordinace a financování show
AP2 NSPDP ČR 2016-2018 je implementačním plánem k dokumentuNárodní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018
Výchozí legislativaUsnesení vlády ze dne 27. března 2013 č. 219 o Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
567 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Ročně neuvedeno

Archiv

*