*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

i
tisk

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2015-2018 pro oblast hazardního hraní [akt. 2017]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor protidrogové politiky (OPK)
Datum schválení
9.11.2015
Poslední aktualizace
2017
Doba platnosti
2015 - 2018
Popis dokumentu
Akční plán je nástrojem realizace strategie 2010–2018. Jeho účelem je detailněji rozpracovat plánované postupy pro naplňování cílů Národní strategie 2010–2018, stanovit priority pro dané období a definovat opatření v klíčových technicko-organizačních oblastech. show
Implementace
Aktivity Akčního plánu jsou rozděleny do celkem 6 intervenčních oblastí: 1. Informování veřejnosti a primární prevence problémového hráčství v obecné populaci. 2. Snižování rizik a prevence problémového hráčství. 3. Poradenství a léčba problémových hráčů. show
AP1 NSPDP ČR 2015-2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesením vlády České republiky č. 1060 z 15. prosince 2014 byla schválena revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018, v rámci které došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství. Revizí strategie je rovněž stanovena povinnost zpracovat akční plán na období 2015-2018.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
915 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Aktualizován dne 31. května 2017 usnesením vlády č. 416.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Ročně neuvedeno
*