*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2015-2018 pro oblast hazardního hraní [akt. 2017]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2015-2018 pro oblast hazardního hraní [akt. 2017]
[AP1 NSPDP ČR 2015-2018]
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOdbor protidrogové politiky (OPK)
Datum schválení9.11.2015
Poslední aktualizace2017
Doba platnosti2015 - 2018
Popis dokumentu
Akční plán je nástrojem realizace strategie 2010–2018. Jeho účelem je detailněji rozpracovat plánované postupy pro naplňování cílů Národní strategie 2010–2018, stanovit priority pro dané období a definovat opatření v klíčových technicko-organizačních oblastech. show
Implementace
Aktivity Akčního plánu jsou rozděleny do celkem 6 intervenčních oblastí: 1. Informování veřejnosti a primární prevence problémového hráčství v obecné populaci. 2. Snižování rizik a prevence problémového hráčství. 3. Poradenství a léčba problémových hráčů. show
AP1 NSPDP ČR 2015-2018 je implementačním plánem k dokumentuNárodní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018
Výchozí legislativaUsnesením vlády České republiky č. 1060 z 15. prosince 2014 byla schválena revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018, v rámci které došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství. Revizí strategie je rovněž stanovena povinnost zpracovat akční plán na období 2015-2018.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
915 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuAktualizován dne 31. května 2017 usnesením vlády č. 416.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Ročně neuvedeno
*