*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 2016-2018

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 2016-2018
[AP VZŽM ČR 2016-2018]
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOdbor lidských práv a ochrany menšin
Datum schválení11.7.2016
Doba platnosti2016 - 2018
Popis dokumentu
Účelem akčního plánu je prostřednictvím konkrétních úkolů uložených institucím státní správy přispět k procesu vyrovnávání zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích ve společnosti.
Implementace
Akční plán bude implementován prostřednictvím aktivit jednotlivých ústředních orgánů státní správy v návaznosti na úkoly v něm stanovené.
Výchozí legislativaProgramové prohlášení vlády ČR, Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020, Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
632 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne roční neuvedeno
*