Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor rovnosti žen a mužů (RRP)
Datum schválení
6.5.2019
Doba platnosti
2019 - 2022
Popis dokumentu
Akční plán představuje strategický dokument vlády pro oblast prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí. show
Implementace
Koordinaci plnění úkolů Akčního plánu zajišťuje člen vlády ČR, do jehož gesce spadá agenda lidských práv a rovných příležitostí. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR ze dne 6. června 2018 č. 355 ke Zprávě za rok 2017 o rovnosti žen a mužů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
318 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Opatření Akčního plánu by neměla přinést nové nároky na státní rozpočet ani jiné druhy veřejných rozpočtů. Výdaje na plnění opatření uvedených v Akčním plánu by měly být vyčleněny v rámci daných rozpočtových kapitol a v rámci běžné agendy jednotlivých resortů. Předpokládá se, že na plnění některých opatření bude využito financování v rámci stávajícího období Norských fondů.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Každoročně (nejpozději do konce června předkládána vládě Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu za příslušný rok) neuvedeno