*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2015-2018 [akt. 2017]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2015-2018 [akt. 2017]
[AP PDGN ČR 2015-2018]
Název dokumentu anglickyAction Plan for the Prevention of Domestic and Gender-based Violence for 2015-2018
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOdbor rovnosti žen a mužů (RRP), Sekce pro lidská práva (SLP)
Datum schválení23.2.2015
Poslední aktualizace2017
Doba platnosti2015 - 2018
Popis dokumentu
Akční plán představuje strategický dokument vlády pro oblast prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí. show
Implementace
Koordinaci plnění úkolů Akčního plánu zajšťuje člen vlády ČR do jehož gesce spadá agenda lidských práv a rovných příležitostí. show
AP PDGN ČR 2015-2018 je implementačním plánem k dokumentuVládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020
Výchozí legislativaUsnesení vlády ČR ze dne 8. ledna 2014 č. 31 k Souhrnné zprávě za rok 2012 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 - 2014 a usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
126 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuAktualizace schválená 5. 9. 2017 usnesením vlády č. 622.

Nahrazuje Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014.

Souhrnné zprávy o plnění Akčního plánu za roky 2015-2017 dostupné na: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/projekt_opz/vystupy_projektu/vystupy-projektu-v-oblasti-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-167846/


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne Každoročně do měsíce června neuvedeno
*