*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) 2014-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Open Government Partnership Action Plan Czech Republic 2014-2016
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Oddělení boje s korupcí (OKK)/Odbor hodnocení dopadů regulace (OHR)
Datum schválení
12.11.2014
Doba platnosti
2014 - 2016
Popis dokumentu
Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) je dobrovolná mezinárodní iniciativa administrativy USA podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. show
Implementace
Akční plán obsahuje vybraná opatření legislativní a nelegislativní povahy, která jsou realizována odpovědnými rezorty. Úkoly zde obsažené se vztahují také k oblasti boje s korupcí a proto souvisí i s některými úkoly v Akčním plánech boje s korupcí na roky 2015 a 2016
Výchozí legislativa
Česká republika se k OGP připojila v září 2011 (usnesení vlády ze dne 14. září 2011 č. 691). Na základě diskuze zástupců veřejné správy, akademické obce i nestátního neziskového sektoru byly přijaty konkrétní závazky, jež byly vtěleny do Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Akční plán pro Českou republiku schválila vláda svým usnesením ze dne 4. dubna 2012 č. 243. Následně byl představen na summitu OGP v Brazílii dne 17. dubna 2012.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
929 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne 1x ročně neuvedeno
*