*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí 2016-2018

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí 2016-2018
[AP OGP 2016-2018]
Název dokumentu anglickyAction Plan of the Czech Republic Open Government Partnership for 2016 to 2018
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOddělení boje s korupcí (OKK)/ Odbor hodnocení dopadů regulace (OHR)
Datum schválení22.6.2016
Doba platnosti2016 - 2018
Popis dokumentu
Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) je dobrovolná mezinárodní iniciativa podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. show
Implementace
Akční plán obsahuje vybraná opatření legislativní a nelegislativní povahy, která jsou realizována odpovědnými rezorty. Úkoly zde obsažené se vztahují také k oblasti boje s korupcí a proto souvisí i s některými úkoly v Akčním plánech boje s korupcí na roky 2015 a 2016
Výchozí legislativaČeská republika se k OGP připojila v září 2011 (usnesení vlády ze dne 14. září 2011 č. 691). Na základě diskuze zástupců veřejné správy, akademické obce i nestátního neziskového sektoru byly přijaty konkrétní závazky, jež byly vtěleny do Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. V současné době je implementován již třetí Akční plán vůči iniciativě OGP.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
566 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 1x ročně neuvedeno

Novější

Archiv

*