*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 2018-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 2018-2020
[AP OGP ČR 2018-2020]
Název dokumentu anglickyAction Plan of the Czech Republic Open Government Partnership for 2018 to 2020
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOddělení boje s korupcí (OKK), Odbor hodnocení odpadů regulace (OHR), Sekce Legislativní rady vlády (SLRV)
Datum schválení31.7.2018
Doba platnosti2018 - 2020
Popis dokumentu
Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) je dobrovolná mezinárodní iniciativa, mezi jejíž přiority patří zvyšování transparentnosti, otevřenosti, občanské angažovanosti a použivání nových technologií a inovací. show
Implementace
Materiál obsahuje vybraná opatření, která jsou realizována odpovědnými rezorty. Stav implementace opatření monitoruje Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí a její příslušné pracovní komise.
Výchozí legislativaUsnesení vlády ze dne 22. června 2016 č. 566
Akční plán boje s korupcí na rok 2018
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
499 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuPlatnost dokumentu je dva roky od září 2018 do srpna 2020.

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 31. července 2018 č. 499 je nutno vládě předložit roční sebehodnotící zprávu o stavu plnění závazků.

Hodnotící zpráva k dokumentu bude předložena vládě České republiky do 30. listopadu 2019 a 30. listopadu 2020.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 30. 11. 2019 a 30. 11. 2020 neuvedeno

Archiv

*