Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán boje s korupcí na rok 2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Oddělení boje s korupcí (OKK), Odbor hodnocení odpadů regulace (OHR), Sekce Legislativní rady vlády (SLRV)
Datum schválení
3.1.2018
Doba platnosti
2018 - 2018
Popis dokumentu
Akční plán boje s korupcí na rok 2018 je protikorupčním dokumentem vlády České republiky, který plní roli překlenovacího dokumentu, který může být aktualizován v závislosti na rozhodnutí a prioritách vlády České republiky, a to do doby přijetí protikorupčního strategického dokumentu v roce 2018. show
Implementace
Materiál obsahuje vybraná protikorupční opatření, která jsou realizována odpovědnými rezorty. Stav implementace opatření monitoruje Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí a její příslušné pracovní komise.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 1169
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
11 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 3. ledna 2018 č. 11 je nutno vládě předložit Hodnotící zprávu k dokumentu do 31. března 2019.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne Do 31. března 2019 neuvedeno