Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Strategický ukazatel

tisk
i

Hluková zátěž obyvatelstva dle kategorií zdrojů

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
Poskytovatel ukazatele: CENIA - česká informační agentura životního prostředí
Zdroj dat: NRL
Správce: CENIA - česká informační agentura životního prostředí
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Strategické hlukové mapování se provádí dle směrnice 2002/49/ES v pětiletých intervalech v městských aglomeracích nad 100 tis. obyvatel, v blízkosti silnic s intenzitou dopravy nad 3 mil. vozidel ročně, železnic po kterých ročně projede více než 30 tis. vlaků a hlavních letišť s více než 50 tis. pohyby letadel ročně. V aglomeracích se sleduje rovněž hluková zátěž z průmyslu.
Jednotka:
tis. obyv.
Časová dostupnost dat (časová řada): 2017
Frekvence zjišťování dat: 5 let
loading


Zpět