*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ ÚSTECKÝ

Realizace programu Zdraví 21 v Ústeckém kraji (2006)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Datum schválení
22.3.2006
Doba platnosti
2006 - průběžně
Popis dokumentu
Ústecký kraj se k programu Zdraví 21 přihlásil v roce 2005 s jasným záměrem zlepšit během příštích 10 – 15 let klíčové ukazatele zdravotního stavu a zapojit do této snahy instituce veřejné správy, městské a obecní samosprávy, nevládní organizace, privátní subjekty, podnikatele i občany kraje. show
Implementace
Pilotní návrhy jednotlivých vybraných cílů projednala Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 22. března 2006, vzala je na vědomí a uložila odboru SZ zajistit dopracování event. show
Výchozí legislativa
Vláda České republiky svým usnesením ze dne 30. října 2002 č. 1046 schválila program Světové zdravotnické organizace (WHO) ZDRAVÍ 21 v podobě „Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století“ (dále jen Zdraví 21). Následně Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo a vydalo program Zdraví 21 v podobě brožury s cíly přepracovanými pro národní úroveň.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rada Ústeckého kraje
Porovnejte s dalšími zdravotními plány
*