*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak Teplice
Teplice
www stránky
Znak Teplice
Teplice
www stránky

Teplice

Názvy hierarchických úrovní
A. "OPATŘENÍ"
A.1 "Aktivita"

Program rozvoje Statutárního města Teplice 2019-2026

A. Zkvalitnění městské infrastruktury a služeb ve městě

A.1 Doplnění a modernizace městské infrastruktury včetně posilování rezidenční kapacity města

A.2 Rozšíření a posílení služeb pro obyvatele a návštěvníky města

A.3 Podpora lokálního podnikání zaměřeného na služby a nevýrobní oblasti

A.4 Zvyšování kvality životního prostředí ve městě a okolí

A.5 Posílení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města

B. Zvýšení zájmu o Teplice mimo region

B.1 Propagace města Teplice jako lázní

*