*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji 2017-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor Regionálního rozvoje
Datum schválení
19.9.2017
Doba platnosti
2017 - 2023
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 – 2023 má 2 části - analýza a návrhová část s implementací. show
Implementace
Implementační část dokumentu napomáhá tomu, aby se Koncepce mohla jednoduše a úspěšně začít prakticky realizovat. show
Výchozí legislativa
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR (2013-2020) (MD)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva kraje č. 021-09/2017/ZK ze dne 19.9.2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ano zpráva 1x ročně neuvedeno
*