*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji 2014-2018

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji 2014-2018
[KRFK SK 2014-2018]
Odpovědná instituceKRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituciOdbor kultury a památkové péče
Datum schválení24.2.2014
Doba platnosti2014 - 2018
Popis dokumentu
S cílem dostát zákonným povinnostem v oblasti plnění regionálních funkcí knihoven zpracovala Středočeská vědecká knihovna v Kladně Koncepci regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018. show
Implementace
Koncepce regionálních funkcí knihoven bude implementována skrze krajské a pověřené knihovny.
Hodnocení výkonu regionálních funkcí na základě údajů z výroční zprávy a statistických údajů provádí vedení krajské knihovny a odbor kultury a památkové péče Středočeského kraje.
Výchozí legislativazákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva kraje č. 065-10/2014/ZK ze dne 24.2.2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně 1 x ročně neuvedeno
*