*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje 2018-2021

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce prevence kriminality Středočeského kraje 2018-2021
[KPK SK 2018-2021]
Odpovědná instituceKRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituciOdbor Bezpečnostní ředitel
Datum schválení5.12.2017
Doba platnosti2018 - 2021
Popis dokumentu
Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018 – 2021 byla zpracována v rámci činnosti krajské pracovní skupiny prevence kriminality. show
Implementace
K naplnění priorit vede soubor konkrétních opatření, u každého opatření je specifikován odpovědný subjekt, spolupracující subjekty, časový horizont, výstupy i zdroje financování. V návaznosti na tuto koncepci Středočeský kraj každoročně zpracovává Krajský program prevence kriminality.
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 66/ 2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva SK č. 029-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno
*