*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje 2018-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor Bezpečnostní ředitel
Datum schválení
5.12.2017
Doba platnosti
2018 - 2021
Popis dokumentu
Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018 – 2021 byla zpracována v rámci činnosti krajské pracovní skupiny prevence kriminality. show
Implementace
K naplnění priorit vede soubor konkrétních opatření, u každého opatření je specifikován odpovědný subjekt, spolupracující subjekty, časový horizont, výstupy i zdroje financování. V návaznosti na tuto koncepci Středočeský kraj každoročně zpracovává Krajský program prevence kriminality. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 66/ 2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva SK č. 029-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno
*