*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji 2014-2016

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentu Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji 2014-2016
[KPPP SK 2014-2016]
Odpovědná instituceKRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituciOdbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje
Datum schválení9.12.2013
Doba platnosti2014 - 2016
Popis dokumentu
Koncepce analyzuje situaci v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji, identifikuje pozitiva i negativa a na základě sumarizovaných podkladů a poznatků navrhuje opatření, která mají vést k dalšímu rozvoji památkové péče v kraji.
Implementace
Strategickou vizí koncepce je podpora efektivního a hospodárného rozvoje péče o památkový fond na území Středočeského kraje v časovém horizontu do konce roku 2016 a dále vytvoření příznivějších podmínek pro dlouhodobou a komplexní péči o památkový fond v kraji. show
Výchozí legislativazákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 91-9/2013/ZK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně nerelevantní neuvedeno
*