*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPlán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016-2020
[PDO SK 2016-2020 ]
Odpovědná instituceKRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituciOdbor dopravy
Datum schválení5.9.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje na období 2016 – 2020 ("dopravní plán") nastavuje základní rámec předpokládaného rozvoje veřejné dopravy ve Středočeském kraji v krátkodobém, ale i ve střednědobém horizontu. show
Implementace
Dopravní plán přináší konkrétní opatření, aby mohlo být realizováno integrované řešení dopravní obsluhy a její infrastruktury. Podílející se subjekty jsou kraj, obce a dopravci.
Výchozí legislativazákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících (§ 5)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady kraje: 007-30/2016/RK ze dne 5. 9. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno
*