*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Akční plán k RIS3 strategii Středočeského kraje 2017-2018

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán k RIS3 strategii Středočeského kraje 2017-2018
[AP RIS3 SK 2017-2018]
Odpovědná instituceKRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituciStředočeské inovační centrum
Datum schválení8.6.2017
Doba platnosti2017 - 2018
Popis dokumentu
Akční plán představuje soubor projektových záměrů, intervencí a opatření, které realizuje nebo plánuje realizovat kraj prostřednictvím Středočeského inovačního centra (SIC) a dalších projektů ostatních subjektů aktivně působících v regionálním inovačním ekosystému (výzkumné organizace, vzdělávací show
Implementace
Akční plán představuje implementační část RIS3 Strategie. Akční plán se skládá z projektů, jejichž příprava a realizace je v gesci různých veřejných i soukromých subjektů a jejichž financování je plánováno z veřejných (národních nebo evropských) i soukromých zdrojů.
AP RIS3 SK 2017-2018 je implementačním plánem k dokumentuKrajská příloha k národní RIS 3 Středočeský kraj (2014)
Výchozí legislativaUsnesení Zastupitelstva kraje č. 100-13/2014/ZK ze dne 15.9.2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje dne 8. 6. 2017
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno
*