*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

i
tisk
Nepřímé vazby: Tematické vazby

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019-2021


Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019-2021
-. Dlouhodobým cílem Plzeňského kraje je mít efektivní Krajskou síť poskytovatelů sociálních služeb, která kvalitně a s odpovídající dostupností podporuje osoby v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit pomocí rodiny, či jinými běžnými službami. Krajská síť poskytovatelů sociálních služeb odpovídá potřebám občanů a pružně reaguje na změny jejich potřeb.

*