*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 2015-2018 [akt. 2016]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 2015-2018 [akt. 2016]
[SPRSS PK 2015-2018]
Odpovědná instituceKRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituciOdbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje
Datum schválení8.9.2014
Poslední aktualizace2016
Doba platnosti2015 - 2018
Popis dokumentu
Střednědobý plán je rozdělen do několika částí. První část popisuje základní socio-demografické údaje Plzeňského kraje, které mají nemalý vliv na nastavení sociálních služeb, na jejich rozložení a stanovení sítě sociálních služeb. show
Implementace
Každoročně bude probíhat monitoring střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v PK, následně proběhne hodnocení realizace plánu. show
Výchozí legislativaDokument je zpracován na základě Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (nadřazený dokument Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva PK č. 637/14, 914/15 (Dodatek č. 1) a 1383/16 (Dodatek č. 2) z 12. 9. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Ano ročně neuvedeno

Novější

*