*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ PLZEŇSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
A. "Předpoklady a hlavní cíle"

Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji 2012–2017

A. Předpoklady dalšího rozvoje muzeí Plzeňského kraje

1) provedení analýzy stávající muzejní sítě v Plzeňském kraji, definování silných a slabých stránek systému (SWOT analýza), vytvoření přehledu o struktuře jednotlivých subjektů

2) zpracování, resp. aktualizace koncepcí sbírkotvorné činnosti u krajem zřizovaných muzeí

3) zpracování, resp. aktualizace koncepcí digitalizace u krajem zřizovaných muzeí

4) analýza a zpracování přehledu priorit revitalizace a tvorby nových stálých expozic u krajem zřizovaných muzeí

5) zhodnocení stavu a stanovení priorit zajištění vhodných depozitárních prostor pro muzea zřizovaná krajem

6) zajištění vyhovujícího uložení sbírek z hlediska ochrany majetku kraje (jak po stránce bezpečnostní, tak klimatické)

B. Hlavní cíle koncepce rozvoje muzejnictví v Plzeňském kraji

1 Podpora nekrajských subjektů v rámci muzejní sítě

2 Evidence, digitalizace a mediální prezentace sbírek

3 Ochrana sbírek

4 Společná propagace muzeí PK

5 Aktivní přístup k externím finančním zdrojům

6 Přeshraniční spolupráce

7 Věda a výzkum

8 Spolupráce se školami a celoživotní vzdělávání

9 Programy zaměřené na specifické cílové skupiny

10 Péče o tradiční lidovou kulturu

11 Podpora projektu EHMK Plzeň 2015

12 Badatelské centrum pro architekturu 19. a 20. století

*