*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje 2016-2023

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje 2016-2023
[KPP PK 2016-2023]
Odpovědná instituceKRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituciOdbor zdravotnictví KÚPK
Datum schválení12.9.2016
Doba platnosti2016 - 2023
Popis dokumentu
Koncepční dokument Plzeňského kraje v oblasti zdravotnictví resp. psychiatrické péče v přímé návaznosti Strategie reformy psychiatrické péče ČR. show
Implementace
Obecnou odpovědnost za realizaci dokumentu nese Plzeňský kraj prostřednictvím zejména odboru zdravotnictví KÚPK společně s klíčovými partnery (poskytovateli péče o duševně nemocné aj.). Implementační kroky jsou navrhovány v návaznosti na jednotlivá koncepcí navržená opatření.
Výchozí legislativaPřímá návaznost Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení ZPK č. 1377/16 ze dne 12. 9. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne dle potřeb kraje neuvedeno
*