Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje 2016-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví KÚPK
Datum schválení
12.9.2016
Doba platnosti
2016 - 2023
Popis dokumentu
Koncepční dokument Plzeňského kraje v oblasti zdravotnictví resp. psychiatrické péče v přímé návaznosti Strategie reformy psychiatrické péče ČR. show
Implementace
Obecnou odpovědnost za realizaci dokumentu nese Plzeňský kraj prostřednictvím zejména odboru zdravotnictví KÚPK společně s klíčovými partnery (poskytovateli péče o duševně nemocné aj.). Implementační kroky jsou navrhovány v návaznosti na jednotlivá koncepcí navržená opatření. show
Výchozí legislativa
Přímá návaznost Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení ZPK č. 1377/16 ze dne 12. 9. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne dle potřeb kraje neuvedeno