*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce podpory státní památkové péče 2013-2020 pro Plzeňský kraj

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce podpory státní památkové péče 2013-2020 pro Plzeňský kraj
[KPSPP PK 2013-2020]
Odpovědná instituceKRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituciAutorský tým odborníků pod vedením Prof. PhDr. Ing. Jan Royta , PhDr. Ireny Bukačové, Odbor KPC
Datum schválení9.9.2013
Doba platnosti2013 - 2020
Popis dokumentu
Aktualizace Koncepce památkové péče Plzeňského kraje z roku 2003 - stanovení priorit pro období do roku 2020. Z hlediska politického, správního, ekonomického či legislativního je nositelem kontinuity národní identity v prvé řadě krajská samospráva. show
Implementace
Strategický dokument rozvoje památkové péče v Plzeňském kraji - dokument se v rámci strategických návrhů opírá o další 3 "P" - PROGRAMY – PROFINANCOVÁNÍ – PERSPEKTIVA. show
Výchozí legislativaKoncepce účinnější péče o památkový fond
Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Program rozvoje Plzeňského kraje
Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usn. Zastupitelstva PK č. 273/13
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ne 2020 neuvedeno
*