*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ PLZEŇSKÝ

Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje 2017-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
odbor dopravy a silničního hospodářství PLK
Datum schválení
9.4.2018
Doba platnosti
2017 - 2021
Popis dokumentu
Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje je primárně materiálem, který nastiňuje předpokládaný směr rozvoje dopravní obslužnosti regionu v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.
Implementace
Kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. show
Výchozí legislativa
§ 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení ZPK č. 658/18 z 9. 4. 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne 5 let neuvedeno
*