*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
 

KRAJ PARDUBICKÝ

Krajská příloha k národní RIS 3 za Pardubický kraj

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKrajská příloha k národní RIS 3 za Pardubický kraj
[RIS 3 PAK 2014]
Odpovědná instituceKRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituciOdbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu / KÚ PK
Datum schválení19.6.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Krajská příloha k národní RIS 3 strategii je strategický dokument, jež má zpřesnit zaměření Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. show
Implementace
Implementace RIS3 PUK 2014 bude zajištěna akčními plány, které budou rozpracovávat do podoby konkrétních projektů typové aktivity přispívající k naplňování cílů. show
Výchozí legislativaNárodní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS 3);
Strategie Evropa 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Pk Z/202/14
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuDokument tvoří přílohu k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky, která byla schválena 8. prosince 2014.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne neuvedeno neuvedeno
*