*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ PARDUBICKÝ
Znak KRAJ PARDUBICKÝ

KRAJ PARDUBICKÝ

Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji 2017-2021

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
13.12.2016
Doba platnosti
2017 - 2021
Popis dokumentu
Jeden z nástrojů, který posiluje preventivní působení s cílem zvýšit bezpečí občanů Pardubického kraje. Definuje v krajském rozsahu vize, cíle a opatření prevence kriminality. show
Implementace
Na realizaci preventivní politiky Pardubického kraje se budou podílet subjekty uvedené v institucionální analýze.
Výchozí legislativa
Zákon č. 379/2005 Sb.
Usnesení vlády č.66, o Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 ze dne 25. ledna 2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelsvtva Pk Z/27/16 ze dne 13. 12. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně ročně neuvedeno
*