Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Praha 12

Nepřímé vazby: Tematické vazby

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 12 2015-2020


Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 12 2015-2020
1. Rodina, děti a mládež
2. Senioři
3. Osoby se zdravotním a mentálním postižením
4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
5. Cizinci
6. Osoby závislé na návykových látkách
7. Průřezová opatření
8. Organizační zajištění procesů plánování a řízení sociálních služeb na území městské části Praha 12