*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

i
tisk

Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
31.8.2010
Doba platnosti
2010 - průběžně
Popis dokumentu
Základním cílem Zásad je zlepšit podmínky pro pěší dopravu na území hl.m. Prahy při přípravě nových staveb a projektů či rekonstrukcí stávajících komunikací a zrovnoprávnit postavení chodců s dalšími druhy dopravy. show
Implementace
Dokument rozvíjí dopravní politiku hl. m. Prahy pro oblast nemotorové pěší dopravy a stanovuje Zásady a priority města při prosazování cest pro pěší a doporučuje vhodná opatření.
Výchozí legislativa
Zásady rozvoje pěší dopravy (dále jen „Zásady“) vznikly na základě usnesení Výboru dopravy Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 13.9. 2007. Následně vznikla pracovní skupina sestavená ze zástupců odboru dopravy MHMP, Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, Technické správy komunikací hl.m. Prahy, zástupců městských částí a neziskových organizací
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Odsouhlaseno usnesením Rady HMP č. 1449 ze dne 31.8.2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neurčeno neuvedeno
*