*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuÚzemní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014]
[ÚEK HMP 2013-2033]
Odpovědná institucehlavní město PRAHA
Garant za instituciOdbor ochrany prostředí MHMP
Datum schválení19.8.2014
Poslední aktualizace2014
Doba platnosti2013 - 2033
Popis dokumentu
ÚEK hl. m. Prahy je základním koncepčním dokumentem města v oblasti rozvoje zásobování města palivy a energií a vytváření podmínek pro zvyšování účinnosti při využití energie z klasických i alternativních/obnovitelných zdrojů. Jde o celoměstskou oborovou strategii pro oblast energetiky. show
Implementace
Na základě níže uvedených rozvojových cílů, priorit a opatření by mělo dojít k vytvoření tzv. Akčního plánu pro implementaci ÚEK, která by měla obsáhnout participaci a spolupráci všech organizačních složek města. show
Výchozí legislativaZpracování ÚEK ukládá Praze zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2014 ze dne 19. 8. 2014
Hodnocení SEAMZP206K
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno

Archiv

*