*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

Aktualizace "Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013-2015" [akt. 2015]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAktualizace "Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013-2015" [akt. 2015]
[Akt SPRSS Praha 2015]
Odpovědná institucehlavní město PRAHA
Garant za instituciOdbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Datum schválení30.9.2014
Poslední aktualizace2015
Doba platnosti2014 - 2015
Popis dokumentu
SPRSS je základním strategickým dokumentem poskytování sociálních služeb. Analyzuje a definuje cílové skupiny pro jednotlivé sociální služby a jejich potřeby. V návaznosti na ně definuje a nastavuje finančně udržitelnou funkční síť sociálních služeb na území hlavního města. show
Implementace
Aktualizace SPRSS upravuje Realizační část SPRSS na druhé pololetí roku 2014 a na rok 2015 v souladu s aktualizovanými daty v oblasti poskytování sociálních služeb.
Výchozí legislativaZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuAktualizace Realizační části SPRSS zachycuje pouze ty priority, opatření a aktivity, které svým plněním zasahují do druhé poloviny roku 2014 a do roku 2015 (někdy se jedná o průběžné úkoly spadající do let 2013, 2014 a 2015). Jejich číslování je převzato ze SPRSS. Část předkládaných opatření a aktivit je upravena (proti původnímu SPRSS), aby odrážela skutečnost.
Jako příloha rovněž uveden původní dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013-2015


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano 31. 12. 2015 neuvedeno

Novější

*