*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014)
[SRVP HMP 2014]
Odpovědná institucehlavní město PRAHA
Garant za instituciInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Datum schválení24.6.2014
Doba platnosti2014 - průběžně
Popis dokumentu
Tento dílčí dokument analyzuje současné problémy a definuje cíle rozvoje veřejných prostranství. Slouží jako důvodová a podpůrná platforma Manuálu tvorby veřejných prostranství. Je určen zejména správě města — samosprávě a státní správě. show
Implementace
Návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství formuluje východiska a cíle kvalitního rozvoje a rámcově nastiňuje možné nástroje k jeho dosažení. show
Výchozí legislativaVznik dokumentu vychází z nedostatečného plánování rozvoje města spočívající v neexistenci souhrnné péče o veřejná prostranství města zacílené na jejich kvalitativní a obytný charakter a na strukturální význam ve městě.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rady hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1495 ze dne 24.6.2014 návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
*