*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

Strategický plán hlavního města Prahy [akt. 2016]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategický plán hlavního města Prahy [akt. 2016]
[SP HMP akt. 2016]
Název dokumentu anglickyPrague Strategic Plan, 2016 Update
Odpovědná institucehlavní město PRAHA
Garant za instituciInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Datum schválení24.11.2016
Poslední aktualizace2016
Doba platnosti2016 - 2030
Popis dokumentu
Cílem Strategického plánu hlavního města Prahy (aktualizace 2016) je poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města. Strategický plán se skládá ze tří základních celků, kterými jsou analytická, návrhová a implementační část Strategického plánu. show
Implementace
Návrh postupu implementace dokumentu byl nastaven usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 1866 ze dne 15. 8. 2017. Na základě tohoto usnesení bude implementace Strategického plánu rozdělena do 4 období, která se kryjí s cyklem voleb do místních zastupitelstev. show
Na SP HMP akt. 2016 navazuje implementační dokument1. Realizační program Strategického plánu hl. města Prahy pro rok 2018
Výchozí legislativaUsnesení Rady HMP č. 903 ze dne 31.5.2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/7 dne 24.11.2016
PDF
Hodnocení SEAMZP189K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne v roce 2019 a poté ve čtyřletém intervalu neuvedeno

Archiv

*