*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
 

hlavní město PRAHA

Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008
[SPRM Hl.m.Praha 2008]
Odpovědná institucehlavní město PRAHA
Garant za instituciÚtvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace, Odbor strategické koncepce
Datum schválení11.12.2008
Doba platnosti2009 - 2015
Popis dokumentu
Strategický plán hl. m. Prahy je komplexní a dlouhodobý dokument, který formuje strategii rozvoje celé komunity, všech sfér jejího fungování i celého území, a to komplexně, s důrazem
na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů, politik a programů.
Implementace
Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/42, dne 11. 12. 2008.
Hodnocení SEAMZP004K
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuÚkolem Sekce strategií a politik na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dříve Útvaru rozvoje hl. m. Prahy) je zpracovat nový Strategický plán, tedy dlouhodobou strategii hlavního města Prahy. Usnesením č. 903 ze dne 31. 5. 2013 Rada hl. m. Prahy vzala na vědomí zahájení přípravy aktualizace Strategického plánu.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nespecifikováno neuvedeno
*