*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (aktualizace 2018)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuRegionální inovační strategie hlavního města Prahy (aktualizace 2018)
[RIS3 HMP 2018-2020]
Odpovědná institucehlavní město PRAHA
Garant za instituciInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Datum schválení18.9.2018
Doba platnosti2018 - 2020
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS HMP) je specificky zaměřeným koncepčním dokumentem, který rozpracovává vybrané cíle Strategického plánu hlavního města Prahy1 . Jejím cílem je rozvinout potenciál města v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, a najít pražské show
Implementace
Pro úspěšnou realizaci je klíčové formulovat k jednotlivým cílům konkrétní projekty s určením věcného gestora a finančního zdroje. Za tímto účelem bude pokračovat tvorba akčních plánů na dvouletá období. Akční plán je souborem projektů a projektových záměrů show
Výchozí legislativaAktualizace 2018 vznikla z podnětu Úřadu vlády ČR, který dostal usnesením vlády ČR za úkol
aktualizovat Národní výzkumnou a inteligentní strategii pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3)
2
a v souvislosti s tím požádal kraje o aktualizaci jejich krajských příloh v průběhu roku 2018.
K 1. dubnu 2018 byla zodpovědnost za Národní RIS3 převedena na Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Rady HMP č. 2460
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 2020 neuvedeno

Archiv

*