*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

1. Realizační program Strategického plánu hl. města Prahy pro rok 2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - Sekce strategií a politik
Datum schválení
19.12.2017
Doba platnosti
2018 - 2019
Popis dokumentu
Realizační program [R1] pro rok 2018 je prvním implementačním dokumentem nového Strategického plánu hl. m. Prahy, aktualizace 2016. [R1] je primárně nastavovací, připravující půdu pro další realizační programy s cílem zahájit řízené a datově podložené zlepšování koordinace městských institucí. show
Implementace
Řídícím výborem implementace Realizačního programu [R1] je Rada hlavního města Prahy v čele s primátorkou, která je gestorem implementace Realizačního programu. show
R1 SP HMP 2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Strategický plán hlavního města Prahy
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x za rok neuvedeno
*