*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

i
tisk

Protidrogová politika hl. m. Prahy 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Datum schválení
27.3.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce a následně i strategie protidrogové politiky HMP má za cíl navrhovat a následně implementovat skutečně účinné intervence v oblasti veřejného zdraví, které prospívají i bezpečnosti v komunitách. show
Implementace
Implemetance probíhá prostřednictvím Akční plánů, které jsou vytvářeny v úzké součinnosti Protidrogové komise Rady HMP, městských částí HMP a samotné rady HMP.
Výchozí legislativa
Protidrogová strategie EU (2013-2020), Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 schválené usnesením vlády č. 340 ze dne 10. května 2010,
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/24 dne 27. 3. 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Ano ročně neuvedeno
*