*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Plán odpadového hospodářství původce odpadů - hl. m. Prahy (2012)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP
Datum schválení
18.12.2012
Doba platnosti
2012 - 2016
Popis dokumentu
Plán odpadového hospodářství původce hlavního města Prahy je strategický dokument města v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe nakládání s odpady ve městě, které povedou k dosažení shody s novými i budoucími zákonnými požadavky v této show
Implementace
Zastupitelstvo hlavního města Prahy na základě ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 12 odst. 1, § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. h), zák.č. 128/2000 Sb. show
Výchozí legislativa
Plán odpadového hospodářství původce odpadů hlavního města Praha („POHo“) byl zpracován na základě naplnění povinnosti stanovené v § 44 v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“). Plán odpadového hospodářství zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Plán odpadového hospodářství obce musí být v souladu se závaznou částí krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno Radou hl. m. Prahy dne 18. 12. 2012 (viz usnesení Rady HMP č. 2274 ze dne 18.12.2012)
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*