*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

i
tisk

Operační program Praha – pól růstu ČR (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor evropských fondů MHMP
Datum schválení
10.9.2015
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Operační program Praha – pól růstu ČR je multifondový pražský operační program spojující intervence Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu do synergického celku s cílem efektivní podpory priorit hl. m. Prahy jako růstového pólu ČR. show
Implementace
Za správnou a efektivní implementaci a řízení Operačního programu Praha - pól růstu ČR je odpovědný Řídicí orgán, kterým byl určen Magistrát hlavního města Prahy.
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013.
Usnesení vlády č. 867/2012.

Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
556 / 2014
Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 9/10 ze dne 10.9.2015
ZIP
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Ze strany České republiky byl OP PPR schválen dne 9.7.2014 usnesením vlády č. 556/2014.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Výroční zpráva o realizaci programu + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno
*