*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Operační program Praha – pól růstu ČR (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor evropských fondů MHMP
Datum schválení
10.9.2015
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Operační program Praha – pól růstu ČR je multifondový pražský operační program spojující intervence Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu do synergického celku s cílem efektivní podpory priorit hl. m. Prahy jako růstového pólu ČR. show
Implementace
Za správnou a efektivní implementaci a řízení Operačního programu Praha - pól růstu ČR je odpovědný Řídicí orgán, kterým byl určen Magistrát hlavního města Prahy.
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013.
Usnesení vlády č. 867/2012.

Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
556 / 2014
Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 9/10 ze dne 10.9.2015
ZIP
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Ze strany České republiky byl OP PPR schválen dne 9.7.2014 usnesením vlády č. 556/2014.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Výroční zpráva o realizaci programu + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno
*