*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKrajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025
[POH HMP 2016-2025]
Odpovědná institucehlavní město PRAHA
Garant za instituciOdbor ochrany prostředí MHMP
Datum schválení29.3.2016
Doba platnosti2016 - 2025
Popis dokumentu
Plán představuje dlouhodobou strategii určující základní směr v nakládání s hlavními skupinami odpadů v zájmu splnění strategických cílů: *předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů show
Implementace
Závazná část POH hl. m. Prahy je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí, pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, kraje a obcí v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje.
Výchozí legislativaKrajský Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy (POH HMP) vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství České republiky, a musí obsahovat náležitosti dané zákonem o odpadech.
1080 / 2014
Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy pro období 2016 - 2025 byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 690 ze dne 29. března 2016
PDF
Hodnocení SEAMZP225K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne ročně neuvedeno
*