*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
MHMP - Odbor školství a mládeže
Datum schválení
15.12.2016
Doba platnosti
2017 - 2019
Popis dokumentu
Tento dokument vznikl v rámci realizace projektu „Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze“ (KAP). Tento projekt slouží jako nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení show
Implementace
Krajský akční plán vzdělávání (KAP 1) definuje pomocí dílčích cílů, činností a kritérií jejich splnění způsob, jak zkvalitnit činnost vzdělávací soustavy na území hl. m. Prahy, a to napříč sedmi tematickými intervencemi KAP 1. show
Výchozí legislativa
"Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání"
metodický list č. 05 (Národní ústav pro vzdělávání) - projekt P-KAP, vzdělávací strategie MŠMT
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení ZHMP 15.12.2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Ne průběžně neuvedeno
*