*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy 2005-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor městské zeleně MHMP
Datum schválení
1.2.2005
Doba platnosti
2005 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty má svůj význam z hlediska systematického a dlouhodobého působení na obyvatele Prahy prostřednictvím činností, které jsou důležité pro prevenci poškozování a ochranu životního prostředí na území hl. m. Prahy. show
Implementace
Koncepce se skládá ze dvou základních částí – analytické, která popisuje současný stav environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (zkr. EVVO) na území hlavního města a z části návrhové, která obsahuje členění systému EVVO podle prioritních oblastí a dále návrhy opatření a konkrétních aktivit. show
Výchozí legislativa
Zpracování Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro hl. m. Prahu vyplývá z usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1741 ze dne 22.10. 2002 a z úkolů Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (usnesení vlády č. 1048/2000 ze dne 23.10.2000 a jeho aktualizace na základě usnesení vlády č. 1010/2002) a dalších legislativních předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením RHMP č. 0121 ze dne 1.2. 2005
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*