*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
26.10.2010
Poslední aktualizace
2014
Doba platnosti
2010 - 2020
Popis dokumentu
Plánování a budování pražské cyklistické infrastruktury probíhá nepřetržitě od poloviny roku 2003 na bázi široké spolupráce dotčených odborů MHMP, institucí, městských investorů a Komise s využitím stále rostoucích prostředků z rozpočtu HMP. show
Implementace
Vnímání dopravní cyklistiky jako jednoho z prvků dopravního systému je nezbytné už při dnešním počtu uživatelů jízdních kol v Praze a usnadní a urychlí plánované zvýšení tohoto počtu v letech 2010 až 2020. show
Výchozí legislativa
Vychází z usnesení vlády č. 678 ze dne 7. 7. 2004 o Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy v České republice a z usnesení rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 323.93 z roku 1993.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1776 ze dne 26.10.2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
*